Contributie info

Contributie info / Lid worden?

Klik hier voor het inschrijfformulier om lid te worden. Deze kunt u versturen naar de ledenadministratie: tennisotterlo@gmail.com

Volwassenen: 120 euro per jaar, eenmalige inschrijfgeld is 16,50 euro.
Kinderen: het eerste jaar t/m december gratis, met uitzondering van inschrijfgeld. Het jaar daarop bedraagt de contributie 35 euro per jaar.
Zomerlidmaatschap: 50 euro. Looptijd: juni t/m augustus. Voorwaarde: KNLTB-lid en/of inwoner van de gemeente Ede.
Niet spelend lid (ondersteunend/donateur): 50 euro per jaar

Leden mogen twee keer per jaar een introducé meenemen. De kosten voor een introducé bedraagt 7,50 euro. Denk eraan om dit te vermelden op een consumptiebon in de kantine!

De nieuwe KNLTB passen liggen vanaf de Algemene Voorjaarsvergadering in maart in de kantine achter de bar.

Lidmaatschap loopt van januari t/m december. Opzeggingen voor volgend lidmaatschapsjaar dienen vóór 15 december schriftelijk of per e-mail doorgegeven te zijn bij de ledenadministratie.

Rabobank Gelderse Vallei IBAN: NL44 RABO 0368 5024 57