Home

Wie is TVO?

Tennisvereniging Otterlo, kortweg TVO, is opgericht op 19 oktober 1976 en is de enige tennisvereniging van Otterlo en omgeving. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.

TVO is een vereniging waar sportiviteit en gezelligheid belangrijk zijn. Onze vereniging telt veel vrijwilligers, die zich op allerlei terreinen inzetten. Ons park met 2 gravelbanen, 1 kunstgrasbaan, 1 minibaan en een oefenmuur, ligt in de prachtige, bosrijke omgeving van Otterlo.

TVO biedt tennisles aan via Tennisschool Otterlo met een volledig lesprogramma. Het parkonderhoud wordt verricht door de leden zelf. Daarnaast zijn enkele vrijwilligers actief in het organiseren van tennisactiviteiten en evenementen. Zo zijn er ieder jaar een aantal evenementen als het dames- en herendubbeltoernooi, de clubkampioenschappen en de mixdag. Ook neemt TVO aan verschillende competities deel. Elke donderdagavond is er een herenavond en woensdagmorgen een damesochtend.

Op deze wijze worden sportiviteit en gezelligheid gecombineerd.

Bestuur

Ronald Klomp
Voorzitter
Buurtboslaan 11
6731 CX Otterlo
0318 – 591842
rklomp@upcmail.nl

Cor van Voorthuizen
Penningmeester en ledenadministratie
Van Broekhuyzenstraat 9
6731 AZ Otterlo
0318 – 591744
c.vanvoorthuizen@gmail.com

Karin Stoop
Secretaris en toernooi- & wedstrijdcommissie
Buurtboslaan 11
6731 CX Otterlo
0318 – 591842
karinstoop1@upcmail.nl

Dirk van Bruggen
Kantinebeheer
Cypreslaan 2
6731 CC Otterlo
0318 – 592222
dirkvanbruggen@kpnmail.nl

Pim van Milligen
Algemeen bestuurslid
pim@jk-de.com

Petra van Beek
Jeugd / Algemeen
06 – 21813381‬
petra@beek-van.nl

Arianne Hoek
Jeugd
06 – 46161755
ariannehoek@gmail.com

Jeugdcommissie

Petra van Beek
06 – 21813381‬
petra@beek-van.nl

Arianne Hoek
06 – 46161755
ariannehoek@gmail.com

Baancommissie

Marten Koops
he.koopsbiesser@upcmail.nl

Frank Versteeg
0318 – 592027
simoneversteeg@hotmail.com

Jos Narings
0318 – 639466
j.narings@upcmail.nl

Mart Heijmans
0318 – 456183
mart.heijmans@hetnet.nl

Contributie info / Lid worden?
Klik hier voor het inschrijfformulier om lid te worden. Deze kunt u mailen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@tvotterlo.nl

Volwassenen: 120 euro per jaar, eenmalige inschrijfgeld is 16,50 euro.
Kinderen: het eerste jaar t/m december gratis, met uitzondering van inschrijfgeld. Het jaar daarop bedraagt de contributie 35 euro per jaar.
Zomerlidmaatschap: 50 euro. Looptijd: juni t/m augustus. Voorwaarde: KNLTB-lid en/of inwoner van de gemeente Ede.
Niet spelend lid (ondersteunend/donateur): 50 euro per jaar

Leden mogen twee keer per jaar een introducé meenemen. De kosten voor een introducé bedraagt 7,50 euro. Denk eraan om dit te vermelden op een consumptiebon in de kantine!

De nieuwe KNLTB passen liggen vanaf de Algemene Voorjaarsvergadering in maart in de kantine achter de bar.

Lidmaatschap loopt van januari t/m december. Opzeggingen voor volgend lidmaatschapsjaar dienen vóór 15 december schriftelijk of per e-mail doorgegeven te zijn bij de ledenadministratie.

Rabobank Gelderse Vallei IBAN: NL44 RABO 0368 5024 57